Oferta na wykwalifikowany personel

Przedstawiamy Państwu zakres rozwiązań, indywidualnie dostosowany do zasygnalizowanych nam przez Państwa potrzeb jak również korzyści wynikające z ich zastosowania

 

Sprawdź

Obniżenie kosztów stałych przedsiębiorstwa

Utrzymanie niskiego poziomu zatrudnienia

Wyłączenie odpowiedzialności jaka towarzyszy stosunkowi pracy/umowie cywilnoprawnej, nawiązywanej bezpośrednio z pracownikiem

Brak kosztów urlopów
chorobowego i PFRON

Elastyczność personelu w okresach świątecznych i urlopowych

Mniejsza rotacja cudzoziemcy zobowiązani sa do pracy w firmie wskazanej w zezwoleniu na prace

Od pracowników nie pobieramy żadnych opłat. Rekrutujemy szybko i skutecznie. Zatrudniamy zgodnie z prawem